การจัดการสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอนที่ 3 การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

ตอนที่ 3 การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพ : เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผลที่เหมาะสม (Technique)

โดย วิทย ์นามเรืองศรี 
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ


 

การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณา ถึง

1) เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผลที่เหมาะสม (Technique) 
2) เลือกช่วงการพ่นเวลาที่เหมาะสม (Timing) และ 
3) สารป้องกันกำจัดแมลงและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Treatment)

ในตอนนี้จะขอกล่าวถึงข้อที่ 1 คือเรื่องของเทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผลที่เหมาะสม (Technique)

1. เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูไม้ผลที่เหมาะสม (Technique)

1.1. เครื่องมือพ่นสาร

     ในการป้องกันกำจัดแมลงเมื่อสารฆ่าแมลงมีความจำเป็นต้องใช้ เครื่องพ่นสารกำจัดศัตรูพืชมีความสำคัญปัจจัยหนึ่ง สำหรับโดยทั่วๆ นอกจากนี้การใช้สารฆ่าแมลงชนิดน้ำจะราคาถูกกว่าชนิดเมล็ดหรือผง ดังนั้นจึงมีความนิยมที่จะใช้เครื่องพ่นสารและการจะเลือกซื้อเครื่องพ่นสารใหม่ควรคำนึงถึง ดังนี้:-

 • จำนวนเงินที่สามารถจะนำมาใช้จ่ายซื้อ

 • ช่วงเวลาที่จะพ่นสารเคมีแต่ละครั้งให้เสร็จสิ้น

 • ความถี่ของการใช้เครื่องพ่นสารเคมี

 • พื้นที่ที่จะใช้ของเครื่องพ่นสารเคมี

 • พืชหลักที่จะใช้เครื่องพ่นสารเคมี

เครื่องพ่นสารที่นิยมใช้ในสวนเกษตรกรปลูกพืชตระกูลส้มที่ใช้ ได้แก่:

 • เครื่องพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง
 • เครื่องยนต์พ่นสารใช้แรงดันของเหลวชนิดลากสายหรือคานและหัวฉีด
 • เครื่องพ่นสารน้ำน้อยชนิดแรงลม
 • เครื่องพ่นสารชนิดแรงลมผสมแรงดันของเหลว

     1.2. วิธีการใช้

 • เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง เหมาะที่จะใช้กับพืชตระกูลส้มอายุปลูกถึง 3 ปี ใช้หัวฉีดแบบกรวยขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 มิลลิเมตร
 • การพ่นสารฆ่าแมลงและโรคพืชต้องแยกเครื่องพ่นสารจากเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช
 • ตรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นอย่าให้มีรอยรั่ว เพราะเป็นการสูญเปล่าสารที่ใช้พ่นรวมทั้งจะทำให้สารพิษเปียกเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่นได้
 • เครื่องยนต์พ่นสารใช้แรงดันของเหลวอัตรา 80-120 ลิตรต่อไร่ ใช้หัวฉีดแบบกรวยขนาดกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0-1.2 มิลลิเมตรความดันการพ่นสาร 10 บาร์ หรือ 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 • การปรับหัวฉีดแบบกรวย ถ้าการปรับละอองกระจายกว้างที่สุดจะได้ละอองขนาดเล็กสม่ำเสมอ แต่ถ้าการปรับละอองแคบลงจะได้ละอองขนาดโตขึ้น
 • แรงดันของเหลวได้จากเครื่องยนต์ ถ้าอัตราการเร่งเครื่องยนต์สูงจะทำให้ได้ละอองขนาดเล็ก แต่ถ้าลดอัตราเครื่องยนต์ลงขนาดละอองจะขนาดโตขึ้นด้วย
 • การใช้ปริมาณของชนิดของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่นสารน้ำมันกำจัดศัตรูพืชใช้ความเข้มข้นต่ำแต่ปริมาณการใช้มากกว่าสารสังเคราะห์ทั่วๆไป 1 เท่า
 • การพ่นควรพลิกหงายหัวฉีดขึ้นลง ขยับซ้าย-ขวาของก้านฉีด เพื่อให้ละอองแทรกเข้าทรงพุ่มได้ดี เพื่อการกระจายของละอองสารสู่เป้าหมายแมลงศัตรูส้มอยู่ส่วนไหนของส้มเป็นส่วนมาก
 • เริ่มทำการพ่นจากใต้ลมก่อนและขยายแนวการพ่นขึ้นเหนือลม รวมทั้งควรจะหันหัวฉีดไปทางใต้ลมตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • ควรพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นขณะที่ลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดอุณหภูมิอากาศสูงหรือลมแรง จะทำให้ละอองสารพิษจากหัวฉีดไปยังเป้าหมายเกิดการระเหิดและละอองสารที่พ่นไปตกลงเป้าหมายน้อย
 • เมื่อพ่นสารเสร็จสิ้นควรทำความสะอาดเครื่องพ่นสารและอุปกรณ์ตางๆที่ใช้

ตอนต่อไปเป็นเรื่อง การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพ : เลือกช่วงการพ่นเวลาที่เหมาะสม (Timing) ครับ